Pramegh12

Prem ki yatna (part2)
« on: February 24, 2018, 05:01:55 PM »
18 april 2016 to divs jeva doghehi ekmekanshi frndship keli ani fb vr chatting krayla lagle. Divs ki ratra yacha vichar n krta purn vel te chatting krayche ekmekanbaddal janun ghenyachi ustukta halu halu doghanchyahi manat premacha ankur futayla lagla hota. Kahi divsani sweety family function attend krnyasathi gavi geli pn tichyashivay prameghla krmat nvte. Kahi divsani ti ghari aali ani doghani ekmekancha mobile no. Exchange kela. Ani wp la chatting krayla lagle. Sweetycha halu halu prameghvr vishvas hou lagla. Tyani pn tyachya bhutkalatil saglya goshti sagitlya. Sahj sweety ne tyala vicharl ki tu tya divshi tya mulisobt ka bhandat hotas teva tyani sangitl ki tyala ti aavdt hoti te dogh school ano colgmdhe sobtch hote pn jeva tyane tila he sangitl tr tine tyachya ghari jaun sangitl tyamule tyachya parents tyachyasobt 2 mahine bolt nvte ani nantr tya mulich lagn zal tyamule ya saglyane tyala khup trass zala ani ti tyadivshi tyala sorry bolt hoti mhnun tichyasobt to bhandat hota. Tyani sagl khar sangitl mhnun tila he aavdl. Maitrich rupantr ata premat zal ani 14 may la tyane tila prapose kel. Ani tinehi hokar dila doghehi ekmekanchya premat bedhundh zale hote. tevach pramegh mhntla ki to tichyasobt lagn nahi kru shkt karn to tyachya parentschya aavdine lagn krnar aahe pn bedhund sweetyne ho mhnun vishy sodla. Pn ti ya premamdhe serious zali hoti ani to hi tichyavr tevdch prem krt hota.
             Tichyashivay rahu shkt nvta. Tichya pratek goshtichi kalji ghyaycha he sweetyla khup aavdaych ticha pn divs pramegh pasun suru vaych ani pramegh vrch sampaycha karn to ticha jiv hota. Swtachya jivapeksha ti tyachi kalji ghet hoti. Pramegh nehemi mhnaycha ki to tichi jaga dusr kunalach nahi denar ani aayushybhar tichyavr asch prem krt rahil. Doghanahi ekmekanchi sath aavdt hoti. Sweety premat serious hou lagli hoti ti vedyasarkh prameghvr prem kraychi tyachya khushisathi to je mhnaycha ti te kraychi karn tichi khushi tyachyat hoti.
           Relationshipla 1 varsh hot aal ani prameghla mulgi bghayla suru kel lagn threl ya vicharane pramegh sweetyla ignore krayla lagla tichyapasun dur rahayla lagla mulgi pasant padli ki to tichyasobt nit bolt pn nvta. Yamule ti khup hurt vaychi ani khup radaychi trihi ti tyachyavr khup prem krt hoti mhnun tyachya chuka maf krt hoti yat tichi pn kahi chuki nvti tri ti prameghcha pratek trass sahn krt hoti. Pn pramegh matrr mulgi aavdli ki tila kahi pn bolaycha ani ignore krun hurt krt hota ani tya muline tyala reject kel mg tichyasobt nit vagaycha tila tyachya asha vagnyachi savy zali hoti pn ya aapekshene kaym hoti ki kadhitri tyala tichya trassachi janiv hoil. Pn pramegh tyachyach dhundit jagt hota tyala tichi kahich parva nvti grj vatli tr call kraycha,garj vatli tr premane bolaycha nahitr tichyat chuka kadhun tichyasobt chotya chotya goshtivrun bhandaycha ya saglyamule sweety depresion mdhe rahu lagli kunasobt bolaychi nahi, nit jevt nvti,ani nit zopthi nvti, nehemi radun radun dole sujlele asayche. Prameghla tichyashi kahi ghen den nvt tine ha sagla trass 10 mahine sahn kela 10 mahinyatla ekhi divs asa nvta gela jyadivshi ti tyachyasathi radli nvti. Ti tyachya premasathi trasat hoti ani to tyachyach vishvat ramla hota. Tila vataych ki kadhitri pramegha tichyasobt aadhisarkha vagu lagel tichyavr tasch prem krel prt. Tila tyachyasobt purn life ghalvaychi hoti. To tyane tila dilela shbd tila kelele promise sagl visrla hota. Ek chance sodt nvta tila hurt kraycha. Tyachyasathi ti fkt ek kheln zal hoti khelun zal ki sodun dyaych navin mulgi aali tila sodaych ani tine reject ki punha tichya feelingsobt khelaych.  Sweetyne 2 vela tyala maf kel pn to tisryanda punha tichyasobt asch vagla ani mulgi bghitli ani lagech tila wp la block krun takl ani tine vicharlyavr sangitl ki tyachyapasun lamb raha. Ti tithech titun geli roj ti marun marun jagaychi jiv denyacha prytn kela tr aai vadilancha chehera samor aala ani tyamule himmat nahi zali. To hi tichyavr khup prem krt hota pn tyachya behaviourmule ti khup hurt zali hoti mhnun tinehi prameghsobt bolaych band kel ani eka mahinyat prameghch lagn tharl trihi to tila call kraycha jeva tyane tila lagnach sangitl tichya payakhalchi jaminch sarkli kahi n bolta call cut kela tri pn to tila call krt hota. 4 feb la tyachi engagement zali ti mulgi tyachya lifemdhe aalyapasun to sweetyla visrla to eka mahinyat to tich prem visrun gela tyala tichyavr prem zal ti tyala halu halu te sagl visrnyacha prytn krt hoti pn to tichya lifemdhe punha aala roj call krt hota. To tila mhntla ki mi ata tujhyavr prem nahi krt he eikun tine jivn sampvnyacha vichar kela tichya frndne samjvl ani as kahi krnyas rokhl. Sweetyla kharya premachya badlyat trassashivay kahich nahi bhetl.
             Tinehi thrvl to tichyasobt khush asel tr ti pn tyatch tichi khushi manel ani ithech ya premacha shevt zala.......

simran254

Re: Prem ki yatna (part2)
« Reply #1 on: June 24, 2022, 10:33:39 AM »
 मराठी कथा, मराठी गोष्टी ,Marathi Goshti, Marathi katha , Marathi stories ,  प्रेमाच्या गोष्टी, Marathi Love Stories,