Manasi

म्हणी (Marathi Mhani)
« on: April 29, 2011, 10:51:21 PM »
म्हणी 

पी हळद हो गोरी - उतावळेपणा दाखविणे
मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही - प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्याशिवाय कळत नाही
बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर - दोनपैकी एक पर्याय निवडणे
चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे - प्रत्येकाची वेळ कधीतरी येतेच
आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे - अपेक्षेपेक्षा जास्त प्राप्ती होणे
उंटावरचा शहाणा - मूर्ख सल्ला देणारा
अडला हरी गाढवाचे पाय धरी - अडचणीच्या वेळी मूर्खाचीही मनधरणी करावी लागते
नाचता येईना अंगण वाकडे - स्वत:स चांगले काम येत नसणारा दुसऱ्याचे दोष काढतो
तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार - विनाकारण जुलूम सहन करावा लागणे
नावडतीचे मीठ अळणी - नावडत्याने काही चांगले केले तरी आवडत नाही
अंथरूण पाहून पाय पसरावे - ऎपत पाहून खर्च करवा
छत्तीसाचा आकडा - विरुद्ध मत असणे
तेरड्याचा रंग तीन दिवस - एखादे कार्य थोडे दिवस जोरात चालून एकदम बंद पडणे
दुष्काळात तेरावा महिना - संकटात अधिक भर
नव्याचे नऊ दिवस - नवेपणा असतानाचे कौतुक नंतर टिकत नही
एका हाताने टाळी वाजत नाही - दोष दोन्हीकडे असतो
पालथ्या घड्यावर पाणी - सर्व प्रयत्न निरुपयोगी ठरणे
वासरात लंगडी गाय शहाणी - अडाणी लोकात अल्प ज्ञान असणारा शहाणा ठरतो
रात्र थोडी सोंगे फार - काम भरपूर, वेळ कमी
अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा - अति शहाणपणाने नुकसान होते
शेरास सव्वाशेर - प्रतिपक्षापेक्षा श्रेष्ठ
नाकाचा बाल - अत्यंत प्रिय व्यक्ती
नाकापेक्षा मोती जड होणे - डोईजड होणे
आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना - दोन्ही बाजूंनी अडचण
कामापुरता मामा - काम साधण्यापुरते गोड बोलणे
आधी पोटोबा मग विठोबा - अगोदर पोट भरावे मग देवास आळवावे
काखेत कळसा गावाला वळसा - वस्तू स्वत:पाशी असून शोधत राहणे
झाकली मूठ सव्वा लाखाची - दुर्गुण असले तरी प्रकट करू नयेत
पायीची वहाण पायी बरी - योग्यतेप्रमाणे वागवावे
मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये - एखाद्याच्या चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊ नये
उंटावरून शेळ्या हाकणे - आळस, हलगर्जीपणा करणे
कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही - क्षुद्र माणसांच्या निंदेने थोरांचे नुकसान होत नाही
कोल्हा काकडीला राजी - लहान माणसे थोड्या गोष्टीने संतुष्ट होतात
गाढवाला गुळाची चव काय - अडाणी, मूर्ख माणसास गुणाचे कौतुक नसते
घोडामैदानजवळ असणे - परीक्षा लवकरच होणे
डोंगर पोखरून उंदीर कढणे - जास्त श्रम करून कमी फायदा होणे
भरंवशाच्या म्हशीला टोणगा - पूर्ण निराशा करणे
वरातीमागून घोडे - एखदी गोष्ट झाल्यावर तिची साधने जुळवणे
पाण्यात राहून माशाशी वॆर - बलवानाशी शत्रुत्व काय कामाचे?
खायला काळ भुईला भार - ज्याचा काही उपयोग नाही असा माणूस भार बनतो
तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपाटणे आले - दोन्ही फायदा करून देणाऱ्या गोष्टी मूर्खपणामुळे हातच्या जाणे
नाव मोठे लक्षण खोटे - कीर्ती मोठी पण कृती छोटी
हपापाचा माल गपापा - लोकांचा तळतळाट करून मिळवलेले धन झपाट्याने नष्ट होते
कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ - आपल्याच हातून आपल्या जातभाईंचे नुकसान होणे
गर्जेल तो पडेल काय? - पोकळ बडबडणारा काही करून दखवत नाही
टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नही - कष्टाशिवाय यश मिळत नाही
वारा पाहून पाठ फिरवावी - वातावरण पाहून वागावे
कुंपणानेच शेत खाणे - रक्षणकर्त्यानेच नुकसान करणे
दगडावरची रेघ- कायमची गोष्ट

Chota Kavi

Re: म्हणी (Marathi Mhani)
« Reply #1 on: January 15, 2012, 11:27:07 AM »
adhunik mhani pdf


कोल्हा काकडीला राजी - लहान माणसे थोड्या गोष्टीने संतुष्ट होतात
गाढवाला गुळाची चव काय - अडाणी, मूर्ख माणसास गुणाचे कौतुक नसते
घोडामैदानजवळ असणे - परीक्षा लवकरच होणे
डोंगर पोखरून उंदीर कढणे - जास्त श्रम करून कमी फायदा होणे
भरंवशाच्या म्हशीला टोणगा - पूर्ण निराशा करणे
वरातीमागून घोडे - एखदी गोष्ट झाल्यावर तिची साधने जुळवणे
पाण्यात राहून माशाशी वॆर - बलवानाशी शत्रुत्व काय कामाचे?
खायला काळ भुईला भार - ज्याचा काही उपयोग नाही असा माणूस भार बनतो
तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपाटणे आले - दोन्ही फायदा करून देणाऱ्या गोष्टी मूर्खपणामुळे हातच्या जाणे
नाव मोठे लक्षण खोटे - कीर्ती मोठी पण कृती छोटी


adhunik mhani pdf
adhunik mhani pdf