Love Shayari Marathi | Marathi Love Status
« on: December 29, 2019, 12:00:58 AM »
मी जे गुलाबच फुल तुला देणार आहे ते फुल न चुकता तू सावलीत  ठेव जर ते फुल सावलीत ठेवशील तर आपले प्रेम कायमचे टिकून राहील आणि जर ते फुल उन्हात ठेवशील तर ते फुल वाळून जाईल व आपले प्रेम ही वाळून जाईल...
Read more at https://www.loveshayarimarathi.com/2019/12/love-shayari-marathi-status.html
Copyright © 2019

simran254

Re: Love Shayari Marathi | Marathi Love Status
« Reply #1 on: May 31, 2022, 11:42:45 AM »
Shayari Marathi ....खुप छान  मराठी शायरी  :)