marathiadmin

Marathi Ukhane for Brides
« on: May 09, 2011, 10:40:28 AM »
List of Marathi Ukhane

नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
मैत्रि आणी नात्यात नसावा स्वार्थ,
--- मुळेच माझ्या जीवनाला अर्थ...


-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

कामाची सुरवात होते श्रीगणेशापासुंन
........नाव घेयला सुरवात केली आजपासून-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

जेथे सुख शान्ति समाधान तेथे लक्ष्मिचा वास
..रावान्ना भरविते श्रीखंडाचा घास आजच्या सोहोळ्यात थाट केलाय खास
-- ला भरविते जिलेबिचा घास
 

-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
कळी हसेल फुल उमलेल, मोहरुन येईल सुगन्ध,
..... च्या सोबतीत, गवसेल जीवनाचा आनंद
 

-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
नवीन नवरी साठी उखाणा...
आकाशाच्या प्रागंणात ब्रन्हाविश्नु आणि महेश ,
......च नाव घेवुन करते मि ग्रुह प्रवेश...

   

-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
द्राक्षाच्या वेलीला त्रिकोणी पान
...चे नाव घेते राखते तुमचा मान..
 

-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

उन्हाळ्या चे दिवस आले झाली लग्ने सुरु..
...रावांचे नाव घेऊन केला आमचा संसार सुरु..!
 


-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
........ नाव घेते सासू बाईंच्या माकडाचे.


-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
अस्सल सोने चोविस कँरेट
---------- अन माझे झाले आज मँरेज-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
इंग्रजी भाषेत चहाला म्हणतात टी
सौ....चे नाव घेण्यास लागते डबल फी !!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

गंगेची वाळू चाळ्णीने चाळू
चलचल -------- आपण सारीपाट खेळू


-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
मातीच्या चुली घालतात घरोघर
-------- झालीस माझी आता चल बरोबर


-------------------------------------------------------------------------------------------
 नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------- 
मी मराठी

simran254

Re: Marathi Ukhane for Brides
« Reply #1 on: June 21, 2022, 12:42:02 PM »
 Marathi Ukhane,  मराठी उखाणे, मराठी उखाणे  वरांसाठी, मराठी उखाणे नवरादेवासाठी, Marathi Ukhane for Groom,मराठी उखाणे,