Tejasvi

सौभाग्यकांक्षिणी
« on: June 08, 2012, 07:03:40 PM »
सौभाग्यकांक्षिणी करतात गौरईची पुजा,
..... चे नाव घेऊन घेते मी रजा.