niraj

marathi ukhane for grooms
« on: December 23, 2014, 06:35:53 PM »
कपात दुध दुधावर साय
------ च नाव घेते ----ची माय
=======================
अत्रावळीवर पत्रावळि, पत्रावळिवर भात, भातावर वरण, वरणवर तुप, तुपसारखे रुप, रुपसारखा जोडा
,.....चे नाव घेते वाट माझी सोडा
=============================================================

Aabhapure

Re: marathi ukhane for grooms
« Reply #1 on: March 03, 2017, 05:58:38 PM »
Nice Post.  To Find more status and DP's Click Here