m4marathi Forum

Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे ) => लग्नतील उखाणे - lagnatil ukhane => Topic started by: niraj on December 23, 2014, 06:34:32 PM

Title: marathi ukhane funny 2015
Post by: niraj on December 23, 2014, 06:34:32 PM
राजहंस पक्षी मोति पोवल भक्षि
---चे नाव घेते सर्व आहेत साक्षि
======================
नाव घ्या नाव घ्या करु नका गजर
रावांचं नाव घ्यायला नेहमीच असते मी हजर
================================
Title: Re: marathi ukhane funny 2015
Post by: simran254 on June 25, 2022, 04:28:36 PM
 Marathi Ukhane, मराठी उखाणे , लग्नतील उखाणे , lagnatil ukhane,