m4marathi Forum

Marathi Dinvishesh : मराठी दिनविशेष => March Dinvishesh : मार्च दिनविशेष => Topic started by: Chota Kavi on June 26, 2012, 09:38:41 PM

Title: मार्च १२:12March Dinvishesh
Post by: Chota Kavi on June 26, 2012, 09:38:41 PM

    १३६५ - व्हियेना विद्यापीठाची स्थापना.
    १५९४ - ईस्ट इंडिज येथे कंपनी ऑफ डिस्टंटची स्थापना.
    १६०९ - बर्म्युडा इंग्लंडची वसाहत झाली.
    १९३० - महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक दांडी यात्रेस सुरुवात.
    १९९३ - मुंबईत १२ ठिकाणी बॉम्बस्फोट. ३०० ठार (अधिकृत आकडा), हजारो जखमी.
Title: Re: मार्च १२:12March Dinvishesh
Post by: simran254 on June 21, 2022, 04:27:20 PM
 Marathi Dinvishesh , मराठी दिनविशेष , March Dinvishesh ,मार्च दिनविशेष,