Chota Kavi

मे १०:10May Dinvishesh
« on: June 29, 2012, 08:36:43 PM »


    १८५७ - भारतीय सैनिकांनी इंग्रजांविरुद्ध केलेल्या उठावाने अठराशे सत्तावनच्या स्वातंत्र्यसमराची सुरुवात.

जन्म:

    १९४० - प्रसिद्धी-परान्मुख कवी ग्रेस.

मृत्यु:

    १९९८ - सुप्रसिद्ध पत्रकार व संपादक यदुनाथ थत्ते.


simran254

Re: मे १०:10May Dinvishesh
« Reply #1 on: June 21, 2022, 04:12:22 PM »
 Marathi Dinvishesh ,मराठी दिनविशेष , May Dinvishesh , मे दिनविशेष,