Chota Kavi

मे १८:18May Dinvishesh
« on: June 28, 2012, 10:02:53 PM »


    १९७४ - भारताने पोखरण १ परमाणु परीक्षण केले. आण्विकसामर्थ्य असणारा सहावा देश बनला.

जन्म:

    १९३३ - एच. डी. देवेगौडा, भारताचे तेरावे पंतप्रधान.

मृत्यू:

    १९८६ - कानरू लक्ष्मण राव, स्थापत्य अभियंता.
    १९९७ - कमलाबाई रघुनाथराव गोखले, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रथम स्त्री-कलाकार.


simran254

Re: मे १८:18May Dinvishesh
« Reply #1 on: June 21, 2022, 04:14:27 PM »
 Marathi Dinvishesh ,मराठी दिनविशेष , May Dinvishesh , मे दिनविशेष,