Chota Kaviआज निवडून आले आहेत इथे,
जुन्या राजकारणातले नव-नवीन उमेदवार...
पाच वर्ष दबा धरणार म्हणून,
खुर्चीलाही वाटू लागलाय आत्ताच त्यांचा भार !

SAYYAD

आज निवडून आले आहेत इथे,
जुन्या राजकारणातले नव-नवीन उमेदवार...
पाच वर्ष दबा धरणार म्हणून,
खुर्चीलाही वाटू लागलाय आत्ताच त्यांचा भार !

simran254

 मराठी चारोळ्या ,Marathi Charolya, राजकारणावरील मराठी चारोळ्या, Rajkaranavaril Marathi charolya ,

simran254

 मराठी चारोळ्या ,Marathi Charolya,  राजकारणावरील मराठी चारोळ्या , Rajkaranavaril Marathi charolya,