teju4u

----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya
----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणाच्या मांडवाखालुन

नोकऱ्या असो नसो
आरक्षण तर असावे,
पाणी येवो न येवो
नळासमोर बसावे.

----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya
----------------------------------------------------------------------------------

ना बोनस ना भत्ता
भीक मागते सत्ता,
लालदिवे बाकी अन
सरकार बेपत्ता.
 ----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya
----------------------------------------------------------------------------------

'दर-दर ठो-'कर' खात
तिजोरी 'कर-कर' करु लागली.
हे कर - ते कर
अमुक कर तमुक कर;
उद्या ते असंही सांगतील
गॅसवर पोळी 'कर'
अन पोळीसोबत भाजी 'कर' !

(येथे कर : TAX)
 
----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya
----------------------------------------------------------------------------------

मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिला:
लालदिवा असताना
सहकारात घुसू नका,
रुमाल हाती असताना
धोतराला पुसू नका.

----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya
----------------------------------------------------------------------------------
   
टॅंकर म्हणाला
भांड्याला,
"असेच मरतील लोक,
पाणी महंगा
सस्ता कोक!''

----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya
----------------------------------------------------------------------------------

 
बोफ़ोर्स असो कि तहलका
चोरी ती चोरी आहे.
तरी सावळी म्हणते कळीला
"मी तुज्यापेक्षा गोरी आहे."

----------------------------------------------------------------------------------
राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya
----------------------------------------------------------------------------------

simran254

 मराठी चारोळ्या ,Marathi Charolya,  राजकारणावरील मराठी चारोळ्या , Rajkaranavaril Marathi charolya,