राजकारणावरील मराठी चारोळ्या - Rajkaranavaril Marathi charolya

Topics

(1/1)

[1] खुर्चीलाही वाटू लागलाय आत्ताच त्यांचा भार !

[2] प्रचारात इथे प्रत्येक जणच विकला जातोय, आपण किती असतो ना भोळे?

[3] सत्ता हाती हवी म्हणून तळवे चाटतात परकीयांचे ...

[4] राजकारणांच्या हातात ठेवायला देव म्हणजे बाहुली नाही .

[5] चकाकतो आहे प्रत्येक बंगला भ्रष्टाचाराच्या कळसाने

[6] राजकारणाच्या मांडवाखालुन - Marathi charolya

Navigation

[0] Up one level

Go to full version