Chota Kavi

*
या रामासाठीच आयोध्या
अजुनही खुली नाही
राजकारणांच्या हातात ठेवायला
देव म्हणजे बाहुली नाही
*