Chota Kavi

*
या रामासाठीच आयोध्या
अजुनही खुली नाही
राजकारणांच्या हातात ठेवायला
देव म्हणजे बाहुली नाही
*

simran254

 मराठी चारोळ्या ,Marathi Charolya,  राजकारणावरील मराठी चारोळ्या , Rajkaranavaril Marathi charolya,