मराठी गीतकार ( Marathi Gitkar / Marathi Geetkar ) > संदीप खरे & सलिल कुलकर्णी

चला दोस्त हो , आयुष्या वर बोलू काही……….

(1/1)

Tejasvi:
जरा चुकीचे… जरा बरोबर……
जरा चुकीचे, जरा बरोबर , बोलू काही…..
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……

उगाच वळसे शब्दांचे हे देत रहा तू ..
उगाच वळसेे शब्दांचे हे देत रहा तू ….
भीडले नाहीत डोळे तोवर , बोलू काही……
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……….

तूफान पाहून तीरा वर , कुजबुज्ल्या होडया ..
तूफान पाहून तीरा वर , कुजबुज्ल्या होडया ….
पाठ फीरू दे त्याची, नंतर बोलू काही……..
चला दोस्त हो ;आयुष्या वर बोलू काही……….

हवे-हवे से दुखः तुला जर, हवेच आहे ..
हवे-हवे से दुखः तुला जर, हवेच आहे ….
नको-नको से हळवे कातर, बोलू काही…….
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……….

“उदया-उदया” ची कीती काळजी , बघ रांगेतुन..
“उदया-उदया “ची कीती काळजी , बघ रांगेतुन….
“परवा” आहे “उदया”च नंतर, बोलू काही……..
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……….

श्ब्द असू दे हातां मध्ये, काठी म्हनुनी..
श्ब्द असू दे हातां मध्ये, काठी म्हनुनी….
वाट आंधळी, प्र्वास खडतर ,बोलू काही …….
चला दोस्त हो , आयुष्या वर बोलू काही……….

चला दोस्त हो , आयुष्या वर बोलू काही……….

simran254:
 मराठी गीतकार ,Marathi Gitkar , Marathi Geetkar ,  संदीप खरे & सलिल कुलकर्णी  ,   

Navigation

[0] Message Index

Go to full version